Zajęcia dodatkowe

W roku szkolnym 2017/2018 w Przedszkolu będą organizowane następujące zajęcia dodatkowe:

  1. nauka języka migowego dla dzieci z grupy I, IV i V,
  2. zajęcia umuzykalniające z akompaniamentem dla wszystkich dzieci,
  3. ćwiczenia ortofoniczne prowadzone przez logopedę dla dzieci z grupy I,
  4. zajęcia „Zmysłowe poznanie świata” dla dzieci z grupy I i II,
  5. gimnastyka ogólnorozwojowa z elementami gimnastyki korekcyjnej dla wszystkich dzieci,

oraz

  1. lekcje biblioteczne, ekologiczne, zajęcia szkolne,
  2. Cykliczne warsztaty przedszkolne:

a. warsztaty, prowadzone przez fundację CutureLab, dotyczące praw dziecka, ochrony środowiska, zrównoważonego rozwoju dla dzieci z grup III, IV i V,

b. „Zwierzęta nie są straszne” – cykliczne spotkania ze zwierzętami dla dzieci z grupy I i II.