Dodatkowe informacje o pracy przedszkola

Dzieci uczęszczające do przedszkola, objęte są opieką następujących specjalistów:

1. logopedy – Pani Agatka, która będzie spotykała się z dziećmi trzy razy w tygodniu, w każdy:

      w poniedziałek od godziny 9:30 do 16:30,

      we wtorek od godziny 9:30 do 16:00,

      w czwartek od godziny 8:00 do 12:30;

2. psychologapani Beaty, który na co dzień pracuje w poradni psychologiczno – pedagogicznej przy ul. Radomskiej 13/21. Dyżury psychologa będą trzy razy w miesiącu (w piątki). O terminach  spotkań będziemy Państwa informować poprzez ogłoszenia wywieszane w Kącikach dla Rodziców.