Ramowy plan dnia

Ramowy rozkład dnia dla grupy I – dzieci trzylatnie        

7:00-8:30 - Schodzenie się dzieci. Zajęcia opiekuńcze. Inicjowanie rozmów z dziećmi, zabawy dowolne - stwarzanie sytuacji zabawowych służących realizacji pomysłów dzieci.


8:30-9:00 - Poranne ćwiczenia gimnastyczne. Przygotowanie do śniadania - czynności porządkowe higieniczne i samoobsługowe w łazience.


9:00-9:30 - Śniadanie. Realizacja założeń programowych z zakresu kształtowania nawyków higienicznych i kulturalnych oraz dbałości o zdrowie. Nauka i doskonalenie kulturalnego zachowania przy stole. Samodzielne skomponowanie kanapek.

 

9:30- 9:45 - Swobodne zabawy dzieci


9:45-10:45 -
Czynności samoobsługowe przed wyjściem (nauka ubierania się, wiązania sznurowadeł, zapinanie guzików). Zabawy swobodne w ogrodzie, zajęcia ruchowe, wycieczki, spacery.

 

10:45 -11:00 - Czynności higieniczne i samoobsługowe w łazience


11:00-11:30
- Realizacja zajęć edukacyjno - wychowawczych z całą grupą w oparciu o podstawę programową, organizowanie zabaw twórczych, ruchowych zgodnie z tematyką zajęć.


11:30-10:45 – Zabawa ruchowa,

11:45-12:00 - Przygotowanie do obiadu. Czynności porządkowe, higieniczne i samoobsługowe w łazience.


12:00-12:30 - Obiad. Realizacja założeń programowych w zakresie zachowania przy stole, posługiwania się sztućcami.


12:30-13:00 - Zabiegi higieniczne. przygotowanie do relaksu – nabywanie umiejętności w zakresie mycia zębów, kształtowania nawyków higienicznych oraz czynności samoobsługowych związanych ze zdejmowaniem i zakładaniem elementów garderoby.


13:00-14:30 – Leżakowanie, relaks, słuchanie bajek, muzyki – wyciszenie, odpoczynek.


14:30-15:00 – Przygotowanie do podwieczorku. Czynności porządkowe higieniczne i samoobsługowe w łazience. Zabawa ruchowa z nauczycielem.


15:00-15:30 - Podwieczorek. Realizacja założeń programowych w zakresie zachowania przy stole,


15:30-16:30 - Zabawy inspirowane przez dzieci, zabawy edukacyjne, porządkowanie sali, pobyt na powietrzu, zajęcia dodatkowe


15:30-17:00 - Rozchodzenie się dzieci.

 

 

Ramowy rozkład dnia dla grupy II i III – dzieci czterolatnie       

7:00-8:30 - Schodzenie się dzieci. Zajęcia opiekuńcze. Inicjowanie rozmów z dziećmi, zabawy dowolne - stwarzanie sytuacji zabawowych służących realizacji pomysłów dzieci.


8:30-9:00 - Poranne ćwiczenia gimnastyczne. Przygotowanie do śniadania - czynności porządkowe higieniczne i samoobsługowe w łazience.


9:00-9:30 - Śniadanie. Realizacja założeń programowych z zakresu kształtowania nawyków higienicznych i kulturalnych oraz dbałości o zdrowie. Nauka i doskonalenie kulturalnego zachowania przy stole. Samodzielne skomponowanie kanapek.

 

9:30- 9:45 - Swobodne zabawy dzieci


9:45-10:45 -
Czynności samoobsługowe przed wyjściem (nauka ubierania się, wiązania sznurowadeł, zapinanie guzików). Zabawy swobodne w ogrodzie, zajęcia ruchowe, wycieczki, spacery.

 

10:45 -11:00 - Czynności higieniczne i samoobsługowe w łazience


11:00-11:30
- Realizacja zajęć edukacyjno - wychowawczych z całą grupą w oparciu o podstawę programową, organizowanie zabaw twórczych, ruchowych zgodnie z tematyką zajęć.


11:30-10:45 – Zabawa ruchowa,

11:45-12:00 - Przygotowanie do obiadu. Czynności porządkowe, higieniczne i samoobsługowe w łazience.


12:00-12:30 - Obiad. Realizacja założeń programowych w zakresie zachowania przy stole, posługiwania się sztućcami.


12:30-13:00 - Zabiegi higieniczne. przygotowanie do relaksu – nabywanie umiejętności w zakresie mycia zębów, kształtowania nawyków higienicznych oraz czynności samoobsługowych.


13:00-14:30 – Relaks, słuchanie czytanych książek, słuchanie muzyki w tym muzyki poważnej.


14:30-15:00 – Przygotowanie do podwieczorku. Czynności porządkowe higieniczne i samoobsługowe w łazience. Zabawa ruchowa z nauczycielem.


15:00-15:30 - Podwieczorek. Realizacja założeń programowych w zakresie zachowania przy stole,


15:30-16:30 - Zabawy inspirowane przez dzieci, zabawy edukacyjne, porządkowanie sali, pobyt na powietrzu, zajęcia dodatkowe


15:30-17:00 - Rozchodzenie się dzieci kształtowanie nawyków kulturalnych..

 

 

 

Ramowy rozkład dnia dla grup  IV i V  dzieci pięcioletnie i sześciolatnie

7:00-8:30 - Schodzenie się dzieci. Zajęcia opiekuńcze. Inicjowanie rozmów z dziećmi, zabawy dowolne - stwarzanie sytuacji zabawowych służących realizacji pomysłów dzieci.
Praca indywidualna o charakterze wyrównawczo-stymulującym oraz z dziećmi zdolnymi, zabawy integrujące grupę. Zabawy konstrukcyjne klockami.


8:30-9:00 – Zabawy ruchowe przy muzyce, poranne ćwiczenia gimnastyczne. Przygotowanie do śniadania - czynności porządkowe higieniczne i samoobsługowe w łazience.


9:00-9:30 - Śniadanie. Realizacja założeń programowych z zakresu kształtowania nawyków higienicznych i kulturalnych oraz dbałości o zdrowie. Eksponowanie pracy dyżurujących dzieci.


9.30 – 9.45 – Czynności higieniczne i samoobsługowe w łazience, kształtowanie nawyków higienicznych

 

9:45-10:30 - Realizacja zajęć edukacyjno - wychowawczych z całą grupą w oparciu o podstawę programową, organizowanie zabaw twórczych, ruchowych zgodnie z tematyką zajęć.


10:30-11.00 - Swobodne zabawy dzieci przy niewielkim udziale nauczyciela.


11.00-12:00 - Czynności samoobsługowe przed wyjściem (nauka,  doskonalenie  ubierania się, wiązania sznurowadeł, zapinanie guzików).
Zabawy swobodne w ogrodzie, zajęcia ruchowe, wycieczki, spacery.


12.00-12:30- Przygotowanie do obiadu. Czynności samoobsługowe.

Obiad. Realizacja założeń programowych w zakresie prawidłowego posługiwania się sztućcami. Kulturalne zachowanie się przy stole. Pełnienie dyżurów przy posiłkach.


12:30-13:00 – Relaks, słuchanie bajek, muzyk relaksacyjnej, muzyki poważnej

 

13:00-15:00 – Zajęcia dodatkowe realizowane z instruktorami


13:00-15:00 – Praca indywidualna i grupowa z dziećmi, zajęcia rozwijające i stymulujące wszechstronny rozwój dziecka. Zabawy dowolne, swobodne w sali lub w ogrodzie.


15:00-15:30 - Czynności przygotowawcze do podwieczorku. Czynności porządkowe higieniczne i samoobsługowe w łazience. Zabawa ruchowa z nauczycielem.  Podwieczorek.


15:30-16:30 - Zabawy inspirowane przez dzieci, zabawy edukacyjne, porządkowanie sali, pobyt w ogrodzie.


15:30-17:00 - Rozchodzenie się dzieci.