Miesięczne plany pracy

Miesięczne plany pracy

Wszystkie grupy wiekowe w roku szkolnym 2017/ 2018 pracują w oparciu o metodę projektu.

Realizowane projekty są wywieszane w szatniach dziecięcych w "Kącikach dla Rodziców"