Rekrutacja 2017/2018

Rekrutacja do Przedszkola

Rekrutacja zakończona – do Przedszkola przyjęto 129 dzieci w wieku od trzech do siedmiu lat do 5 oddziałów dziecięcych